ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

การตั้งชื่อเรือ เดิมนิยมตั้งตามชื่อตัวสำคัญในนิยายที่เก่งกล้าสามารถ ไม่มีใครสู้ได้ ต่อมานิยมตั้งชื่อตามเมืองหลวงเก่า เมืองสำคัญ ตำบลที่สำคัญชายทะเลหรือพระนามของพระเจ้าแผ่นดิน และบุคคลที่มีคุณแก่ชาติ ในปัจจุบันการตั้งชื่อเรือรบไทย ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วย การแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.2527 คือ


 • เรือพิฆาต ตั้งตามชื่อตัว
 • เรือฟรีเกต ตั้งตามชื่อแม่น้ำสายสำคัญ
 • เรือคอวร์เวต ตั้งตามชื่อเมืองหลวง หรือเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์
 • เรือเร็วโจมตี
  • เรือเร็วโจมตี (อาวุธนำวิถี) ตั้งตามชื่อเรือรบในทะเลสมัยโบราณที่มีความหมายเหมาะสมแก่หน้าที่ของเรือนั้น ๆ
  • เรือเร็วโจมตี (ปืน) เรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด) ตั้งตามชื่อจังหวัดชายทะเล
 • เรือดำน้ำ ตั้งตามชื่อผู้มีอิทธิพลในนิยายหรือวรรณคดี เกี่ยวกับการดำน้ำ
 • เรือทุ่นระเบิด ตั้งตามชื่อสมรภูมิที่สำคัญ
 • เรือยกพลขึ้นบก เรือลำเลียง เรือลากจูง ตั้งตามชื่อเกาะ
 • เรือตรวจการณ์
  • เรือตรวจการณ์ปืน ตั้งตามชื่ออำเภอชายทะเล
  • เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ตั้งตามชื่อเรือรบในลำน้ำสมัยโบราณที่มีความเหมาะสมแก่หน้าที่ของเรือนั้น ๆ
 • เรือสำรวจ ตั้งตามชื่อดาวที่สำคัญ
 • เรือหน้าที่พิเศษ ตั้งชื่อด้วยถ้อยคำที่มีความหมายเหมาะสมแก่หน้าที่ของเรือนั้น ๆ

แหล่งอ้างอิง

 • หนังสือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีทหารเรือ