ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ

การแล่นเรือในยุคเรือใบ เมื่อลมเงียบพวกชาว Viking จะผิวปากออกมาดังๆ เพราะเชื่อว่า เทพเจ้าแห่งพายุจะผิวปากตอบเช่นกัน และเป็นการเรียกลม ทำให้เรือแล่นต่อไปได้ จากความเชื่อดังกล่าว ในทางตรงกันข้าม เวลาต่อมาการผิวปากบนเรือในขณะมีลมแรงหรือพายุ จึงถือว่า เป็นข้อห้ามเนื่องจากอาจทำให้เรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของลมพายุมากขึ้น และในปัจจุบันนี้ ในเรือรบก็ยังหัามผิวปากโดยเด็ดขาด เพราะเสียงผิวปากมีความคล้ายคลึงและลักษณะเดียวกับเสียงของนกหวีดเรือ ที่ใช้ในการสั่งการ ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดได้แหล่งอ้างอิง

  • หนังสือขนบธรรมเนียม ประเพณีทหารเรือ