⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2471

พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ (อ่านว่า ฉะเหลิม-เตีย-ระ-นะ) เกิดเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2454 ที่บ้านเลขที่ 2760 ตรอกกัปตันบุช อ.บางรัก จว.พระนคร เป็นบุตรนายฮี้ และนางเปลี่ยน เฉลิมเตียรณ มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน สมรสกับคุณหญิงไสว เฉลิมเตียรณ (นามสุกลเดิม ยารสเอก) มีบุตร 1 คนคือ พลเรือตรีจุติ เฉลิมเตียรณ

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2471 รุ่นที่ 25
– โรงเรียนนายทหารรุ่น พ.ศ. 2487 (รร.เสธ.ทร.)
– หลักสูตรการใช้เรือดำน้ำ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2480
– การรบปราบเรือดำน้ำ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2499
– วิทยาลัยป้องกันอาณาจักร รุ่น 5 พ.ศ. 2505

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงวิรุณ
– ผู้บังคับการเรือหลวงพลายชุมพล
– ผู้บังคับหมวดเรือดำน้ำ
– ผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ

นอกจากนี้ท่านยังได้รับตำแหน่งทางการเมืองได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมาชิกวุฒิสภา และตุลาการศาลทหารสูงสุด ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 24 ระหว่าง 7 เม.ย. 2509 – 30 ก.ย. 2514 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2538แหล่งอ้างอิง

  • หนังสืออนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ (2538) กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์