⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2522

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 54 เกิดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2504 เป็นบุตรของ นายสมภาพ กับ นางเวียงงาม ศรีวรขาน โดย บิดา เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี 2521-2522 มีพี่ชายคือ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระหว่าง ปี 2557 – 2562

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 97
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 39
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59
– หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6

การรับราชการที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือ ต.14
– ผู้บังคับการเรือหลวงท้ายเหมือง
– ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน
– ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
– ปลัดบัญชีทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org
  • http://www.dsdw2016.dsdw.go.th
  • https://www.prachachat.net/