⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2479 ปลายปี

พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา (นามเดิม ฉะอ้อน) เป็นบุตรของ นายสุด นางสด ถมยา เกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2460 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา สมรสกับ คุณหญิงฉวีวรรณ ถมยา (สกุลเดิม จิลลานนท์) บุตรีพระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร(Francis Henry Giles) และนาง หวิง จิลลานนท์ มีบุตรธิดารวม 4 คน

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2479 รุ่น 33 ปลายปี
– โรงเรียนนายทหารเรือ (เสนาธิการทหารเรือ)
– โรงเรียนเสนาธิการผสม (เสนาธิการทหาร)
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 6

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงท่าจีน
– ผู้บังคับการสถานีเรือกรุงเทพ
– เจ้ากรมสารวัตรทหารเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 27 ระหว่าง 1 ต.ค. 2516 – 18 พ.ย. 2516 ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2550 สิริอายุ 89 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา (2550) แสงแดด