⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2505

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2487 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พลเรือตรี แชน และ นางไพโรจน์ ปัจจุสานนท์ สมรสกับ พลตรีหญิงคุณหญิง ทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ มีบุตร 2 คน นาวาเอก วรฐ ปัจจุสานนท์ และ นางสาว ปณิดา ปัจจุสานนท์

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัญ
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 3
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 60
– โรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 39
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงตองปลิว
– ผู้บังคับการ เรือหลวงตาปี
– ผู้บัญชาการ กองเรือป้องกันฝั่ง เขต 3
– ปลัดบัญชีทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 44 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547 นอกจากนี้ ท่านยังเป็น องคมนตรี และกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://www.ryt9.com/