⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2512

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ชื่อเล่นว่า ติ๊ด เกิดเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2494 เป็นบุตรของนายอรุณ พุ่มหิรัญ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับนางนันทนา พุ่มหิรัญ สมรสกับนางดวงพร พุ่มหิรัญ มีบุตรชาย 1 คน หญิง 3 คน

การศึกษา
– โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
– โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 67

หลักสูตร
– หลักสูตรนายทหารสื่อสาร รุ่นที่ 14
– หลักสูตรนายทหารป้องกันความเสียหาย พรรคนาวิน
– หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ
– หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิด
– หลักสูตรการทูตฝ่ายทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
– หลักสูตร Foreign Officers Tactical Intelligence Course ประเทศออสเตรเลีย
– หลักสูตร Psycological Operations Unit Officer, Civil Affairs ประเทศสหรัฐอเมริกา
– หลักสูตร Surface warfare Officer Course ประเทศสหรัฐอเมริกา
– นายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 45
– เสนาธิการทหารเรืออังกฤษ
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 29
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46

ตำแหน่งที่สำคัญ
– พ.ศ. 2521 ผู้บังคับการเรือตรวจการณ์ 82
– พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการ เรือหลวงดอนเจดีย์
– พ.ศ. 2536 ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว
– พ.ศ. 2542 ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1
– พ.ศ. 2545 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– พ.ศ. 2547 รองเสนาธิการทหาร
– พ.ศ. 2548 ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ

พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 47 ระหว่าง 1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2554แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.afaps.ac.th/