⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2461

พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ นามเดิม เอื้อน กุลไกรเวส เป็นบุตร นายต๋อง-นางอาง กุลไกรเวส เกิดเมื่อ 17 ก.ย. 2445 ที่อำเภอเมือง จว.เพชรบุรี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน สมรสกับ คุณหญิงชำนาญอรรถยุทธ์ (เนื่อง ปัทมะศังข์) มีบุตร 1 คน คือ นางบังอรรัตน์ แสงโชติ

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2461 (รุ่นที่ 20)

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ ร.ล.เสือทยานชล
– ผู้บังคับการ ร.ล.แม่กลอง
– ผู้บังคับการ ร.ล.สุโขทัย
– ผู้บังคับกองเรือที่ 5
– ผบ. กลพ.
– เสนาธิการกองเรือยุทธการ
– ผู้บังคับการกองเรือรบ
– ผู้บังคับการกองเรือยุทธการ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

ท่านเป็นกำลังพลรับเรือตอร์ปิโด กับ ร.ล.เจ้าพระยา ช่วงปี พ.ศ. 2478 – 2479 รับเรือท่าจีน เรือหลวงแม่กลอง ที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วง พ.ศ. 2480 เคยเป็นคณะทูตทหารเรือช่วง พ.ศ. 2504 ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 21 ระหว่าง 19 ก.ย. 2500 – 30 ก.ย. 2505 โดยท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2523แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์