⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2520

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญาการทหารเรือ ลำดับที่ 53 เกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2503 เป็นบุตรของ นายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ สมรสกับ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน โดยพี่ชาย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นองคมนตรี พลเรือเอก ลือชัย มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ารับราชการเป็น นายทหารเรือมาตั้งแต่ครั้งยังเด็ก เนื่องด้วยเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มีโอกาสใกล้ชิดและสัมผัสกับทหารเรือ ซึ่งมี ที่ตั้งหน่วยอยู่ในพื้นที่ จนเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้เพียรพยายามด้วยความมุมานะและทุ่มเท จนในที่สุดสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 เป็นผลสำเร็จ

ขณะเป็นนักเรียนนายเรือ ได้เป็นนักกรีฑาในประเภทวิ่งระยะไกลและวิ่งมาราธอน สร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้แก่โรงเรียนนายเรือและกองทัพเรือหลายครั้ง ทำลายสถิติกีฬาราชนาวี ชนะเลิศกีฬากองทัพเรือ และชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมาราธอนกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัล เกียรติยศจักรดาว ในปี 2562

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
– วิทยาลัยการทัพเรือที่ 35
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55

การรับราชการที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงท่าดินแดง (ลำที่ 1)
– ผู้บังคับการ เรือหลวงบางระจัน
– ผู้บังคับการ เรือหลวงเจ้าพระยา
– ผู้บังคับการ เรือหลวงนเรศวร
– ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
– ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org
  • https://aaf.rtarf.mi.th