⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2517

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เกิดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2499 เป็นบุตรชายของ พลโท ประเทือง และนางอร่าม อารีนิจ สมรสกับ นางปรานี อารีนิจ มีบุตร 1 คน

การศึกษา
– โรงเรียนศรีวิกรม์
– โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัย วิชาการศึกษาประสานมิตร
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 72

หลักสูตร
– หลักสูตรนายทหารศูนย์ยุทธการ
– หลักสูตรต้นหน
– หลักสูตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร
– หลักสูตรนายทหารล่าทำลายทุ่นระเบิด
– หลักสูตรนายทหารกวาดทุ่นระเบิดสัญญาบัตร
– หลักสูตรนายทหารพรรคนาวิน รุ่นที่ 23
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 49
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 31
– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงสัตกูด
– ผู้บังคับการเรือหลวงท่าดินแดง
– ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด
– พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
– พ.ศ. 2554 เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
– พ.ศ. 2556 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
– พ.ศ. 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
– พ.ศ. 2558 เสนาธิการทหารเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 51 ระหว่าง 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561 รวมทั้งได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ในปี 2559แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org
  • https://aaf.rtarf.mi.th/