⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2515

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เกิดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2496 เป็นบุตรของนาวาตรี พิเทศ กับนางมณี พิพัฒนาศัย มีชื่อเล่นว่า “บิ๊กเข้” เนื่องจากสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นมักไปลอยคอว่ายน้ำหลังเลิกเรียนอยู่เป็นประจำ ความชื่นชอบส่วนตัวชอบถ่ายรูป มักพกกล้องถ่ายรูปไปในที่ต่าง ๆ เสมอ สมรสกับนางอัจฉรา พิพัฒนาศัย นามสกุลเดิม หรั่งฉายา มีบุตร 1 คน

การศึกษา
– โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 70

หลักสูตร
– หลักสูตรนายทหารปราบเรือดำน้ำ
– หลักสูตรต้นปืน
– หลักสูตร Surface Warfare Officer จากประเทศสหรัฐอเมริกา
– หลักสูตรนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 22
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 49
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 34
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือฝรั่งเศส
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 47

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงนาคา
– รักษาราชการผู้บังคับการเรือหลวงวิทยาคม
– ผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารเรือ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นลำดับที่ 49 ระหว่าง 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557 และได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2557 ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 ดูแลรับผิดชอบงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2557แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://aaf.rtarf.mi.th/