⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2484

พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร เกิดเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2468 ที่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็นบุตรของ ร้อยตำรวจเอก พิศ ศิริธร และนางคำนูญ ศิริธร (รื่นเกษม) มีน้องสาว 1 คน คือ นางสุพินธ์ แสง-ชูโต สมรสกับ คุณหญิง ปราณีต ศิริธร (หิรัณยัษฐิติ) บุตรีของ พันตำรวจเอก พระอรรถวิมลบัณฑิตย์ (โต๊ะ หิรัณยัษฐิติ) และนางวงศ์ หิรัณยัษฐิติ มีบุตรด้วยกันเป็น หญิง 1 คน ชาย 3 คน ได้แก่
– นางสุดาพิม กำเนิดรัตน์
– นายปิยะพงศ์ ศิริธร
– นายนฤเบศร์ ศิริธร
– นายอรรถพนธ์ ศิริธร

การศึกษา
– โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม
– โรงเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ 3
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 38
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 18
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 3
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 22

พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 34 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529 นอกจากนี้ ทางการเมือง ท่านยังเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2541 สิริอายุได้ 73 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร