⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456

พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ หรือ (แต้ม)วัน จารุภา เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 15 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 6 ก.ค. 2475 – 4 ส.ค. 2476

การศึกษา
– พ.ศ. 2542 โรงเรียนเทพศิรินทร์
– นักเรียนเรือ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2441 – พ.ศ. 2456 หรือ นักเรียนนายเรือ รุ่น 1 – รุ่น 16 (ไม่ทราบแน่ชัด)

ตำแหน่งที่สำคัญ
– กรรมการราษฎร 28 มิ.ย. 2475 – 10 ธ.ค. 2475
– รัฐมนตรี 10 ธ.ค. 2475 – 1 เม.ย. 2476แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/