⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456

นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี มีนามเดิมว่า ทองดี สุวรรณพฤกษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2433 ที่ตำบลบ้านลาดขมิ้น อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 11 จากทั้งหมด 12 คนของ นายกร่าง และ นางผึ้ง สุวรรณพฤกษ์ สมรสกับคุณหญิงเจิม วิชิตชลธี ไม่มีบุตรธิดาแต่ได้รับบุตรบุญธรรมมาอุปการะดูแลคือ นาวาอากาศเอก ชิดชัย สุวรรณพฤกษ์ อดีตรองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ และอดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 2

การศึกษา
– โรงเรียนวัดทรงประมูล
– โรงเรียนวัดราชบพิธ
– โรงเรียนโฆษิตสโมสร
– โรงเรียนนายเรือ รุ่น 5

การรับบรรดาศักดิ์
– หลวงเริงกลางสมร ศักดินา 800 ไร่ เมื่อ 24 มี.ค. 2457
– พระเริงกลางสมร ศักดินา 1,000 ไร่ เมื่อ 24 มี.ค. 2464
– พระยาวิชิตชลธี ศักดินา 1,500 ไร่ เมื่อ 26 เม.ย. 2467

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือหลวงสุริยะ
– ผู้บังคับการ เรือตอร์ปิโดหลวง 3
– ผู้บังคับการ เรือหลวงเสือทยานชล
– ผู้บังคับการ เรือตอร์ปิโดหลวง 2
– ผู้บังคับการ เรือพระที่นั่งมหาจักรี
– ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ 3
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมชุมพลทหารเรือ
– เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ

หลังการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ได้ 12 วัน ในวันพุธที่ 6 ก.ค. 2475 ท่านก็ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ จากนั้นในวันที่ 5 ส.ค. 2476 ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 16 ระหว่าง 5 ส.ค. 2476 – 15 ธ.ค. 2476 สืบต่อจากพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ ที่ได้โอนย้ายไปรับราชการที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) เป็นเสนาธิการทหารเรือ แต่หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง 4 เดือน ท่านก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2476 เนื่องจากป่วยทุพพลภาพ ด้านการเมือง ท่านเคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ราชองครักษ์เวร และนายทหารพิเศษประจำกองทัพเรือ ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 27 มิ.ย. 2501 รวมอายุได้ 67 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://web.facebook.com/KODETAHARN/