⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2496

พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช สมรสกับ แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช

การศึกษา
– เตรียมนายเรือ รุ่นที่ 16
– นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 51
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 30
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 16
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31

พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 38 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2539แหล่งอ้างอิง

  • https://www.happyoppy.com/
  • https://www.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.thaindc.org/