⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2483

พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช เกิดเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2467 ที่บ้านคลองขุน ต.ไผ่จำศิล ม.6 อ.วิเศษไชยชาญ จว.อ่างทอง เป็นบุตรคนโตของ นายเทศ และนางต๋อย จันทวิรัช มีพี่น้องรวม 4 คน สมรสกับ นาวาเอกหญิง กนกพร จันทวิรัช (สอนสอาด) มีธิดา 1 คน ชื่อ เด็กหญิงกมลกานต์ จันทวิรัช

การศึกษา
– โรงเรียนอำนวยศิลป์ (ปากคลองตลาด)
– โรงเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ 2
– นักเรียนนายเรือ รุ่น 37 ปลายปี
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 17
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ประเทศอังกฤษ
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 3
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ
– รอง เสนาธิการทหารเรือ
– รอง ผู้บัญชาการทหารเรือ

นอกจากนี้ พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช ยังเป็นกำลังพลรับเรือ เรือหลวงหาญหักศัตรู ณ ประเทศสิงคโปร์ ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 33 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2527 ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ 11 มิ.ย. 2546 สิริอายุได้ 79 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช