⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2502

พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง สมรสกับ คุณหญิงเอื้อทิพย์ บูญทรง

การศึกษา
– เตรียมนายเรือ รุ่นที่ 22
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 57
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 20
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38

ตำแหน่งที่สำคัญ
– เสนาธิการทหารเรือ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 42 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2545แหล่งอ้างอิง

  • http://www.nwa.navy.mi.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.thaindc.org/