⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2459

พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย มีชื่อจริงว่า สินธุ์ กมลนาวิน เกิดเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2444 ที่ตำบลบ้านท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (บางข้อมูลระบุว่าเกิดที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ) เป็นบุตรนายเล็ก-นางจู กมลนาวิน และมีศักดิ์เป็นน้องชายของพระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) ชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงจินตนา นุติประภา มีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น 4 คน

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ประเทศเดนมาร์ก

ตำแหน่งที่สำคัญ
– นายธงเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– แม่ทัพเรือ

นอกจากนี้แล้ว หลวงสินธุสงคราม ยังเป็นบุคคลแรกที่บัญญัติศัพท์คำว่า “เรือดำน้ำ” ขึ้นมาในภาษาไทย โดยเรียกตามลักษณะการใช้งาน และยังเป็นผู้ที่จัดหาเรือดำน้ำมาใช้ในราชการกองทัพเรือด้วย ทั้งหมด 3 ลำ (เรือหลวงมัจฉานุ, เรือหลวงสินสมุทร, เรือหลวงพลายชุมพล) ขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองทัพเรือ ในปี พ.ศ. 2478

ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 17 ระหว่าง 24 ต.ค. 2481 – 1 ก.ค. 2494 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนแรก ภายหลังเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ , กระทรวงเศรษฐกิจ , กระทรวงเกษตราธิการ และกระทรวงกลาโหม หนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร และเป็นหัวหน้าคณะราษฎรสายทหารเรือ หลวงสินธุสงครามชัยถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2519 สิริอายุ 75 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://archives.psd.ku.ac.th/