⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2482

พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2466 ณ หมู่ที่ 1 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส บิดาชื่อ สิบตำรวจเอก หมื่นจรูญรักษาราษฎร์ (สิงห์ เชื้อพิบูลย์) มาดาชื่อ นางหยอก เชื้อพิบูลย์ สมรสกับ คุณหญิงสมบัติ เชื้อพิบูลย์ (ศิริสวัสดิบุตร) บุตรีของ หลวงผดุงคชดิตถ์ (ผล ศิริสวัสดิบุตร) และนางเทียบ ศิริสวัสดิบุตร มีบุตรชาย 2 คน บุตรี 3 คน คือ
– นายอนุสรณ์ เชื้อพิบูลย์
– นางอัจฉราพรรณ เชื้อพิบูลย์
– นางพัชราภรณ์ เชื้อพิบูลย์
– นายอนุวัตร เชื้อพิบูลย์
– นาวาเอกหญิง พรรณราย เชื้อพิบูลย์

การศึกษา
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 36
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 17
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 3
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 17

ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 32 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2526 พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2544 สิริอายุได้ 78 ปีแหล่งอ้างอิง

  • อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์