⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2522

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 55 เกิดเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2505 เป็นบุตรของ นายประหยัด และ นางสาลี่ นิลสมัย สมรสกับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 77
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 54
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 37
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60

การรับราชการที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงตองปลิว กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทยประจำกรุงโรม
– ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ
– ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
– เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– รองปลัดกระทรวงกลาโหมแหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th