⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2498

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข สมรสกับ คุณหญิงกัลยา เกษมศุข

การศึกษา
– เตรียมนายเรือรุ่นที่ 18
– นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 53
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 36
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 20

พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 40 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2541 โดยทางการเมือง ท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2539 ท่านถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2566 สิริอายุได้ 85 ปีแหล่งอ้างอิง

  • http://web.senate.go.th/
  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.nwa.navy.mi.th/