⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2487

พลเรือเอก ธาดา(ทองสุก) ดิษฐบรรจง เกิดเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2469 ที่บ้าน อ.ระแหง จว.ตาก เป็นบุตรของ นายมี ดิษฐบรรจง และนางสาวโฉม เกิดแสง ท่านเป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 12 คน ได้แก่
– นาวสาวอังคณา ดิษฐบรรจง
– นางสาวอัมพา ดิษฐบรรจง
– นายจเร ดิษฐบรรจง
– พลเอก เหรียญ ดิษฐบรรจง
– นาวสาวนพวรรณ ดิษฐบรรจง
– พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง
– พลเรือเอก ชาติ ดิษฐบรรจง
– เด็กชาย ทองอ่อน ดิษฐบรรจง
– นาวสาวสอิ้ง ดิษฐบรรจง
– นาวสาวสอาดศรี ดิษฐบรรจง
– นายโชคชัย ดิษฐบรรจง
– นาวสาวขนิษฐา ดิษฐบรรจง
ท่านสมรสกับคุณหญิงพูนสิน กวักบำรุง มีบุตรชาย 2 คน คือ นาวาเอก สันดุษิต ดิษฐบรรจง และนาวาตรี อิทธิ ดิษฐบรรจง

การศึกษา
– โรงเรียนตากพิทยาคม
– โรงเรียนเตรียมนายเรือ รุ่นที่ 6
– โรงเรียนเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 19
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 6
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 23

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
– เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
– ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง เป็นผู้บัญชาหารทหารเรือลำดับที่ 35 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2530 นอกจากนี้ทางการเมือง ยังเคยเป็นวุฒิสมาชิก ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 สิริอายุได้ 93 ปีแหล่งอ้างอิง

  • หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง
  • http://www.myheritageimages.com/