⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2501

พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2483 เป็นบุตรของ นาวาโท กระวี กับนางพยงค์ ห้าวเจริญ สมรสกับ คุณหญิงมัญชุมาศ ห้าวเจริญ (สกุลเดิม สุทธิวารี) มีบุตร 1 คน คือ นายเกล้า ห้าวเจริญ

การศึกษา
– โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
– เตรียมนายเรือ รุ่นที่ 21
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 56
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 35
– วิทยาลัยการทัพเรือ สหรัฐอเมริกา
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 22
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงช้าง
– ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐ
– ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ
– ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– เสนาธิการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 41 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2543 ทางการเมือง ท่านเป็น สมาชิกวุฒิสภา ช่วงปี พ.ศ. 2539-2542 และปี พ.ศ. 2549 และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์


แหล่งอ้างอิง

  • https://sites.google.com/site/thaipoliticwiki/
  • https://th.wikipedia.org/