⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2525

พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม สมรสกับ นางกีรตา พันธุ์เอี่ยม

การศึกษา
– โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23
– โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 80
– หลักสูตรนายทหารชั้นต้น พรรคนาวิน
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 56
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประเทศออสเตรเลีย
– มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ  รุ่นที่ 40
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ธง.ผบ.กภ.2 กร.
– ผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้า
– ผู้ช่วยทูตทหารเรือ ไทย/แคนเบอร์รา ออสเตรเลีย
– ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
– รองเลขานุการกองทัพเรือ 
– รองผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
– รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ 
– ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
– ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 
– เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
– ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ต.ค.2565)แหล่งอ้างอิง

  • https://www.navy.mi.th/
  • https://www.thairath.co.th/