⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456

จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล (ประยูร ยุทธศาสตร์โกศล) มีนามเดิมว่า ประยูร ศาสตระรุจิ เกิดเมื่อ 19 ต.ค. 2436 ที่ตำบลสำราญราษฎร์ กรุงเทพฯ เป็นบุตรของหลวงวิจิตร์สุนทรการ และ นางเปลี่ยน ศาสตระรุจิ สมรสกับนางสาวประยูร จันทรสวัสดิ์ มีบุตรธิดารวม 5 คน

การศึกษา
– โรงเรียนอนุกรมธยาคาร (วัดสระเกศ)
– โรงเรียนสวนกุหลาบ (ภาคภาษาอังกฤษ)
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2454
– วิทยาลัยการทัพเรือ พ.ศ. 2476

ท่านดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2494 ถึง 19 ก.ย. 2500 หลวงยุทธศาสตร์โกศล เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากนี้ ยังได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ให้เป็น “พลเอก จอมพลเรือ และ พลอากาศเอก” เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2499 ท่านถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2518 สิริอายุ 82 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • https://kucouncil.ku.ac.th/